Arbetar för Bibelanvändningen i Sverige

Bibeln idag är en ideell organisation som arbetar på ekumenisk basis. Vi har funnits i Sverige sedan 1965.

Vår vision är att:
- hjälpa varje kristen att leva i en växande, personlig relation till Gud genom Bibel och bön 
- och att hjälpa församlingen att utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus.

Bibeln idag hyr kansli i Svenska Bibelsällskapets lokaler i Uppsala. Vår generalsekreterare heter Olof Brandt. Vi är anslutna till Scripture Union.
På vår hemsida finns våra böcker, podcast, bibelstudietips och mycket annat.
bibelnidag.org