hemsida high1

Varför ska du fortsätta läsa?

Bibeln idags vision är att hjälpa församlingen att utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Detta genom att hjälpa till med verktyg och inspiration kring bibelläsning och bön. Bibelstund är en sådan satsning. Målet är att appen ska bli ett verktyg för Sveriges kristenhet, där ni ska kunna ha era planer och bibelstudiestudiematerial tillgängliga. 

Bakgrund

I över 1,5 års tid hade vi i de nordiska organisationerna inom Scripture union möten om hur vi skulle kunna möta de behov vi såg av ha ett bra verktyg för meningsfull bibelläsning på de plattformar som idag dominerar marknaden, såsom surfplattor och smarta mobiler. Vi ville att den dagliga läsningen av Bibeln skulle vara mer än att ”bara” läsa, det ska vara ett levande studium som kan leda till tillämpning, bön och diskussion.

Funktionerna

Kort beskrivet så är Bibelstund en app som riktar sig till ett fält av bibelläsning som idag inte täcks av övriga appar på marknaden, varken engelska eller svenska. I punktform skulle man kunna sammanfatta de särskiljande dragen så här:

  • Appen är av senaste snitt och är så enkel och pedagogisk att använda att inga användare ska tappas bort i krångliga menyer eller val. Den ska attrahera åldersgruppen 15-30 men kunna användas av alla som vill använda sin smarta telefon eller platta för att läsa Bibeln.

  • Den innehåller mer än bara bibelläsning. Det finns mängder med bibelläsningsplaner och ni som församling kan bidra med egna. 

  • I appen har du möjlighet att vara social, läsning kan genomföras i grupper. Ungdomsgrupper, bönegrupper, kyrkor eller deltagare i läger och konferenser kan läsa tillsammans. Man kan sedan ha en pågående diskussion om det man läser. Dessa kommentarer sker inte på Facebook eller liknande forum utan i appen.

Innehållet

Innehållet i appen skapas löpande. Bibeln idags befintliga bibelläsningsplan är en viktig del men nytt material tillkommer regelbundet. Konferenser eller ungdomsläger kan skapa egna planer för att skicka med sina deltagare hem, så diskussionen kan fortsätta efter avslutat möte. Det är här de stora möjligheterna kommer in för er församling! Dels så kan ni såklart ta del av de planer som publiceras men ni kan också ta en kontakt och diskutera möjligheten att skapa era egna planer! I appen kan användaren välja Folkbibeln eller Bibel 2000. Läs gärna denna intervju om hur appen kan användas i en församling.

Materialet i appen är uppbyggt så att man läser en bibeltext och sedan finns det någon form av fortsättning, enkel eller utvecklad. Det kan vara en kommentar till texten, förslag på tillämpning, ”att göra”-listor eller annat som gör att läsningen kan fördjupas. Avslutningsvis finns kommentarsdelen där de som läser tillsammans i en grupp kan diskutera dagens läsning.

Ekonomin

Ekonomin i projektet delas mellan de två skaparländerna och sammanlagt ligger enbart den tekniska offerten på systemet på 400.000 kr. Den årliga kostnaden är på runt 40.000 kr med support och uppdateringar. Inkomsterna bygger på gåvor och frivilliga prenumerationer eftersom vi tror att det är bästa sättet att nå så många användare som möjligt. Vi hoppas såklart att församlingar som är med och använder appen för sina grupper kan vara med och stödja den vidare utvecklingen men vi har inte någon anslutningsavgift.

Kontakt

Projektledare är Olof Brandt och vill du veta mer om hur din församling kan bli en del är du varmt välkommen att höra av dig så pratar vi vidare om möjliga samarbeten.