En app för Sveriges bibelläsare

Tanken är egentligen enkel - det ska vara enkelt, smidigt och snyggt att läsa Bibeln tillsammans i en app. 

Bibelstund kom till genom många och långa diskussioner i de nordiska länderna i Scripture union. Tillsammans såg vi ett behov som vi inte tyckte tillgodosågs. Det behövdes en app som kunde svara på den längtan vi mötte hos människor att kunna få läsa Bibeln, tillsammans med utmanande betraktelser och kommentarer, på ett smidigt och snyggt sätt. Dessutom vore det bra om människor kunde interagera med varandra, prata om det dom läst och uppmuntra varandra till vidare läsning direkt i appen. Eftersom en sådan app inte fanns så skapades Bibelstund.